Ліцензування

Ліцензування закладу

 

Заява 

Ліцензія

Свідоцтво про атестацію

Статут

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Чорнопотіцькому НВК

Штатний розпис

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Мережа класів 

Відомості про якісні та кількісні показники кадрового забезпечення закладу освіти відповідно до навчального плану та штатного розпису, наявність вакантних посад 

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами  

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти